Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2020

inherownway
0788 b147 390
Reposted fromcontigo contigo viaAmere Amere
inherownway
Czasami leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek - i świat jest taki ładny. A potem przychodzi ktoś i pyta: "jak się dziś czujesz?" I zaraz okazuje się, że okropnie...
— Kubuś Puchatek
Reposted fromkoniecswiata koniecswiata viaeazyi eazyi
Sponsored post
feedback2020-admin

December 10 2019

inherownway
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreska freska
inherownway
2816 77a0 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreska freska
inherownway
Reposted fromSanthe Santhe viafreska freska
inherownway
6818 80a7 390
Reposted fromLane Lane viafreska freska
inherownway

November 27 2019

inherownway
9634 2a3a 390
Reposted fromsilkydreams silkydreams viafreska freska

October 24 2019

inherownway
6549 ce5a 390
Reposted fromtfu tfu viafreska freska
inherownway
9935 66a7 390
inherownway
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viawonderwall wonderwall
inherownway
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty

October 15 2019

inherownway
7597 2ed3 390
Nie wiem czy chcę.

October 12 2019

inherownway
6426 7cc6 390
Reposted fromPaulaaa Paulaaa viafreska freska
inherownway
inherownway
4525 1774 390
Reposted fromPuls Puls viafreska freska

October 04 2019

inherownway
inherownway
0260 6c11 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
3503 a385 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...