Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

inherownway
inherownway
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
inherownway
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi: jesteś bezpieczny ze mną. To jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid (!)
inherownway
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski
inherownway
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
inherownway
Nie módlcie się o łatwe życie. Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy

January 31 2019

inherownway
Reposted fromshakeme shakeme viamieszu mieszu
inherownway
Reposted fromsilence89 silence89 viaeffronte effronte
inherownway
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
inherownway
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viawonderwall wonderwall
inherownway
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
inherownway
Kobiety rozbraja się słowami.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
inherownway
8382 593d 390
Reposted frombackground background viastarryeyed starryeyed
inherownway
Reposted from4777727772 4777727772 viastarryeyed starryeyed
inherownway
0180 98c7 390
Reposted fromnutt nutt vianikotyna nikotyna
inherownway
0629 dfa1 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamieszu mieszu
inherownway
0512 d398 390
Reposted frompiehus piehus viamieszu mieszu
inherownway
Reposted frommeem meem viamieszu mieszu
inherownway
0499 8eaa 390
Reposted fromowca owca viayourheartbeat yourheartbeat
inherownway
4545 0236 390
Reposted fromzoja zoja viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl