Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2017

inherownway
3550 024d 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaeazyi eazyi
inherownway
3550 024d 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaeazyi eazyi
inherownway
W życiu nie chodzi o posiadanie samych dobrych kart, ale o umiejętne granie tymi które już masz w ręku.
— Josh Billings
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
inherownway
1354 8755 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viadonniedarco donniedarco
inherownway
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
inherownway
2782 7cde 390
Reposted frombrumous brumous viaalmostlover almostlover
inherownway
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
inherownway
6296 b2ad 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaalmostlover almostlover
inherownway
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalmostlover almostlover
inherownway
7748 5f1f 390
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaAmere Amere
6957 5a1e 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaAmere Amere
inherownway
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaAmere Amere
inherownway
8511 bfd9 390
Reposted fromla-cafeine la-cafeine viaAmere Amere
inherownway
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka viastarryeyed starryeyed
inherownway
W każdej silnej kobiecie jest pierwiastek słabości, który mężczyzna powinien chronić, nie wykorzystywać.
— Charlotte Nieszyn-Jasińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanybreath anybreath
inherownway
2181 e46a 390
Reposted fromzniszcze zniszcze viawonderwall wonderwall
Drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa.
— Halina Poświatowska
inherownway

September 18 2017

inherownway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl