Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2017

inherownway
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaAmere Amere
inherownway
8511 bfd9 390
Reposted fromla-cafeine la-cafeine viaAmere Amere
inherownway
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka viastarryeyed starryeyed
inherownway
W każdej silnej kobiecie jest pierwiastek słabości, który mężczyzna powinien chronić, nie wykorzystywać.
— Charlotte Nieszyn-Jasińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanybreath anybreath
inherownway
2181 e46a 390
Reposted fromzniszcze zniszcze viawonderwall wonderwall
Drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa.
— Halina Poświatowska
inherownway

September 18 2017

inherownway

July 15 2017

inherownway
8269 c746 390
inherownway
inherownway
Reposted fromweightless weightless viacynamon cynamon
inherownway
0927 c311 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viacynamon cynamon
inherownway
inherownway
4168 3428 390
Reposted frompiehus piehus viafabulous-lazy fabulous-lazy
inherownway
3145 0cf9 390
Reposted fromlaters laters viaAmere Amere
inherownway
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaAmere Amere

July 01 2017

inherownway
2980 b5d5 390
Reposted fromlaters laters viastarryeyed starryeyed
inherownway
5545 73d6 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viafreska freska

June 27 2017

inherownway

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
inherownway
6518 a719 390
Reposted fromkatastrofo katastrofo viaAmere Amere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl