Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

inherownway
inherownway
inherownway
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viaalmostlover almostlover
inherownway

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaalmostlover almostlover
inherownway
2478 ec08 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed
inherownway
inherownway
3563 6850 390
Reposted fromsarazation sarazation viawonderwall wonderwall
1630 a1d0 390
Reposted fromamatore amatore viaiamdreamer iamdreamer
inherownway
4538 f78d 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaanybreath anybreath
inherownway
inherownway

May 27 2017

0884 ae5b 390
Reposted fromspitblaze spitblaze viagronsaker gronsaker
inherownway
3416 5506 390
inherownway
  Tak ci miałem wiele do powiedzenia. Wydawało mi się, że o życiu, ale okazuje się, że tylko o sobie. O sobie w tobie. Albo raczej o tobie we mnie.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viateoriapogardy teoriapogardy
inherownway
Reposted fromjasminum jasminum viaalmostlover almostlover
inherownway
2679 967e 390
To jest dopiero aww.
Reposted frommartolinaize martolinaize viaalmostlover almostlover
inherownway
4283 0832 390
Reposted fromkyte kyte viaalmostlover almostlover
inherownway
0682 968b 390
Reposted fromtitelitury titelitury viadiedrunk diedrunk

May 15 2017

inherownway

May 13 2017

inherownway
8923 4e2f 390
Reposted fromartlover artlover viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl