Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

inherownway
Żyjemy dwoma życiami. Tym, które widzą inni. I tym, w którym jesteśmy sami
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viawonderwall wonderwall
2458 9dcd 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viafabulous-lazy fabulous-lazy
inherownway
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”, profesor teatralnie się oburzył: „To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa >>kochać<< stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka. >>Kochać, to chcieć być czyimś dobrem<<. Zapamiętajcie to: >>chcieć być czyimś dobrem<<!”.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viafreska freska

June 17 2017

inherownway
9573 4aae 390
Reposted fromosaki osaki viaanybreath anybreath

June 16 2017

inherownway
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viayourheartbeat yourheartbeat
inherownway
this.
Reposted fromikari ikari viacynamon cynamon
inherownway
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacynamon cynamon
inherownway
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viacynamon cynamon
inherownway

Like Crazy (2011)

Reposted fromtwice twice viacynamon cynamon
5696 627c 390
inherownway

Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.

Audrey Hepburn

Reposted fromstrangeee strangeee viacynamon cynamon

June 11 2017

inherownway
I wiem, że każdy ból pomaga wznosić mój własny mur.
— Myslovitz - Zamiana

June 10 2017

inherownway
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaAmere Amere
inherownway
2887 698d 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaAmere Amere
inherownway
Reposted fromkaiee kaiee viafabulous-lazy fabulous-lazy
1390 155e 390
Reposted fromclitoris clitoris viastarryeyed starryeyed

June 08 2017

inherownway
inherownway
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viagronsaker gronsaker
inherownway
5081 42b9 390
Reposted fromoll oll viathereadyforthefloor thereadyforthefloor

June 07 2017

inherownway

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl