Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

inherownway
inherownway
8582 90c9 390
Reposted fromaimless aimless viaiblameyou iblameyou
inherownway
3373 8f44 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
inherownway
Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

— Julio Cortazar - Gra w Klasy
Reposted fromvith vith viaxnothumanalall xnothumanalall
inherownway
0820 6ce7 390
Reposted fromkjuik kjuik viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
inherownway

May 07 2017

inherownway
0774 77ee 390
Reposted fromoutoflove outoflove viacynamon cynamon
inherownway
 - Boi się pan?
 - Jak każdy człowiek. Boję się, że będę bał się coraz bardziej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromshesarebel shesarebel viacynamon cynamon
inherownway
Strach jest tak naprawdę nie do opisania. Mnie się kiedyś zdawało, że wszystko jest do opisania. Tylko trzeba się wcześnie dobrze zastanowić. Mocno wczuć się w tę przerażającą rzecz, którą się ma na myśli (...). Skoro na początku było Słowo, to powinno się znaleźć i potem. Ale niestety. W kwestii strachu to się nie udaje. Bo czy można ubrać w słowa pustkę, która wyje? Pustkę, która wyje, pędząc na ślep, nie ruszając się z miejsca? Jak płonący lód parzy i ziębi zarazem? Od czegoś takiego słowa odpadają jak papierowe strzałki. Właściwie zanim dolecą, to się już spalą. Nie ma słów.
— Anna Janko, Mała zagłada
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
inherownway
3204 e88d 390
Reposted fromkrzysk krzysk viafreska freska
inherownway
3008 b83e 390
Reposted fromretaliate retaliate viagronsaker gronsaker
2567 0f01 390
Reposted fromstrumienpola strumienpola viafreska freska
inherownway
4730 6d64 390
inherownway
inherownway
inherownway
4645 429a 390
Reposted fromshepard shepard viafabulous-lazy fabulous-lazy

May 03 2017

inherownway
Reposted fromweightless weightless viaAmere Amere

April 20 2017

inherownway
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
inherownway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl