Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

inherownway
Reposted fromshakeme shakeme viaribsyss ribsyss
inherownway
4538 f78d 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viawonderwall wonderwall
inherownway
6936 b787 390
Reposted fromparafina parafina viawonderwall wonderwall
inherownway
7971 9b85 390
4804 2933 390
inherownway
1840 3f5d 390
Reposted fromnutt nutt viafreska freska
inherownway
4424 a98c 390
Reposted fromwhoknows whoknows viayourheartbeat yourheartbeat
inherownway
inherownway
Reposted fromagridoce agridoce viadiedrunk diedrunk
4024 99db 390
Reposted fromwstawaj wstawaj viadiedrunk diedrunk

February 14 2018

inherownway
2049 3d35 390
inherownway
2223 b0fd 390
Reposted fromjustMeee justMeee viasection section
inherownway
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
inherownway
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
inherownway
8569 898d 390
Reposted fromtfu tfu viafreska freska

February 10 2018

inherownway

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabzdura bzdura
inherownway
1132 8ad6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaeazyi eazyi
inherownway
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viayourheartbeat yourheartbeat
inherownway
7627 2181 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl