Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

4702 6345 390

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
4168 757e 390
Reposted fromtwice twice viaeazyi eazyi
inherownway
inherownway
2934 ab89 390
Reposted fromaconcagua aconcagua viawonderwall wonderwall
3245 e5e6 390
Reposted frombrumous brumous viawonderwall wonderwall
inherownway
0499 8eaa 390
Reposted fromowca owca viathereadyforthefloor thereadyforthefloor
inherownway
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc... Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech... dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie... najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawonderwall wonderwall
0114 b773 390

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viafreska freska
inherownway
2032 c0de 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
4160 1e8c 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamyownreality myownreality
inherownway
2915 79a6 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadiedrunk diedrunk
inherownway
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
inherownway
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastarryeyed starryeyed
inherownway
2005 5003 390
Reposted fromrol rol viastarryeyed starryeyed
inherownway
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastarryeyed starryeyed
inherownway
3634 c82c 390
Reposted fromdailylife dailylife viastarryeyed starryeyed
inherownway
4487 4223 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viamieszu mieszu
inherownway
Reposted frompomruki pomruki viamieszu mieszu

August 03 2018

inherownway
6319 4a82 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeazyi eazyi
inherownway
6478 58cf 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl