Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

inherownway
2049 3d35 390
inherownway
2223 b0fd 390
Reposted fromjustMeee justMeee viasection section
inherownway
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
inherownway
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
inherownway
8569 898d 390
Reposted fromtfu tfu viafreska freska

February 10 2018

inherownway

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabzdura bzdura
inherownway
1132 8ad6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaeazyi eazyi
inherownway
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viayourheartbeat yourheartbeat
inherownway
7627 2181 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viayourheartbeat yourheartbeat
8916 b0fc 390
Reposted frommoubp moubp viafabulous-lazy fabulous-lazy
inherownway
3347 5650 390
Reposted fromarancione arancione viaalmostlover almostlover

February 05 2018

inherownway
0959 a660 390
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viamieszu mieszu
inherownway
2786 a455 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamieszu mieszu

January 10 2018

inherownway
inherownway
8850 909d 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty
inherownway
7337 bb0c 390
inherownway
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vianiceshot niceshot

December 29 2017

inherownway
6792 a4ea 390
Reposted fromlaters laters viawonderwall wonderwall
inherownway
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Witkacy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl